DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU
POLJSKE KULTURNE UDRUGE "MIKOŁAJ KOPERNIK" U ZAGREBU!

 

Poljska kulturna udruga "Mikołaj Kopernik" u Zagrebu registrirana je 16. veljače 1990. godine. Ima status pravne osobe. Okuplja oko 150 članova. Djelatnost organizacije određena je Statutom.

Ciljevi djelatnosti:

Okuplja predstavnike poljske narodnosti i njihove prijatelje,
Promiće poljsku kulturu i običaje,

Pomaže članovima Udruge koji žive u teškoj materijalnoj situaciji,
Održava spomen mjesta povezana s poljskom poviješču,
Surađuje s drugim skupinama Poljaka u Hrvatskoj i u drugim zemljama,
Surađuje s kulturnim i prosvjetnim ustanovama te s organizacijama drugih nacionalnih manjna u Zagrebu, surađuje s Europskom unijom zajednica Poljaka.


Područja djelatnosti:

Kultura - organizira priredbe radi obilježavanja nacionalnih praznika i crkvenih blagdana, povijesne obljetnice, koncerte, izložbe, izlete,
Obrazovanje - subotnja škola poljskoga jezika,
Informacijski bilten,
Sekcija mladih,
Vokalna grupa,
Svete mise na poljskom jeziku,
Kontakti i kulturna suradnja s poljskim organizacijama u drugim zemljama.


Izvori financiranja Udruge:

Članarina,
Dotacije Udruženja "Wspólnota Polska" (Matica Poljaka u Warszawi),
Dotacije Savjeta za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj,
Donacije sponzora.